BiznesOpole – od pomysłu do biznesu

od pomysłu do biznesu

Program wspierania przedsiębiorczości
osób bez pracy
po 29 roku życia z województwa opolskiego

O projekcie

Projekt “OD POMYSŁU DO BIZNESU – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany w ramach Działania: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oferujemy

7

IDENTYFIKACJA PREDYSPOZYCJI

Indywidualne spotkania w ramach identyfikacji predyspozycji kandydatów do samodzielnego prowadzenia działalności

39

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWO – DORADCZYCH

Spotkania indywidualne w ramach identyfikacji potrzeb szkoleniowo – doradczych

92

SZKOLENIA PODSTAWOWE

ABC działalności gospodarczej – 64h

53

WYŻYWIENIE I POCZĘSTUNEK SZKOLENIOWY

Przerwy kawowe, obiady oraz przekąski dla uczestników szkoleń (uwzględniamy diety)

32

DORADZTWO I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo doradcze po otrzymaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

76

PRZYZNANIE DOTACJI NA ROZWÓJ

Środki finansowe (dotacje) na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 50 osób

65

FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Podstawowe (50 osób – 6 miesięcy) i przedłużone (40 osób – 6 miesięcy)

18

ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU

Refundacja kosztów dojazdu uczestników szkoleń podstawowych i specjalistyczny

Dotacje dla

%
uczestników

Nawet

10000 PLN
na działalność

Wsparcie finansowe

PLN
doradztwo i szkolenia
ROZMIAR CZCIONEK
KONTRAST